Varför ekologiskt?

Självklart bryr jag mig om hur djuren har det, och ja – jag bryr mig om de stackars människor som varje år dör eller blir sjuka av de bekämpningsmedel som används på plantager och odlingar runt om i världen. Men, först och främst väljer jag ekologiskt ur ett helt egocentriskt perspektiv – ren och oförstörd mat till denna kropp tack!

Varför välja ekologiskt?

  • Man använder inte konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel
  • Djurfodret är ekologiskt och ofta producerat på den egna gården
  • Antibiotika används väldigt restriktivt
  • Djuren vistas utomhus och får utlopp för sitt naturliga beteende
  • Man använder sig inte av GMO

Vad spelar det för roll?

  • Det finns gränsvärden för hur mycket bekämpningsmedel det får finnas kvar i ett livsmedel.  Vad man kan tänka på dock, är att det idag  används mer och mer systemiska bekämpningsmedel som finns och verkar i livsmedlet i veckor och dessa kemikalier går inte att skala eller skölja bort. Kombinationer av olika kemikalier beaktas inte heller. Det innebär att man inte tänker på den så kallade cocktaileffekten, som kan uppstå när man blandar olika kemikalier.
  • Djurfoder som inte är ekologiskt kommer ofta från sojabönor. Dessa odlingar besprutas kraftigt med tunga och livsfarliga bekämpningsmedel. Som sedan mer eller mindre hamnar på våra tallrikar och slutligen i våra kroppar.
  • Antibiotika används hos djur för att förebygga och behandla sjukdom. Detta gäller även djur som sedan ska slaktas och bli livsmedel, till exempel kyckling eller gris. På andra håll i världen används också antibiotika som tillsats i djurfoder för att stimulera tillväxt hos djuren. I Sverige är dock detta förbjudet.
  • Genmodifierade organismer (GMO) är växter, djur eller mikroorganismer som fått sina ärftliga egenskaper förändrade med metoder som inte förekommer naturligt. Stora mängder genmodifierade produkter – framförallt soja – importeras däremot till EU som djurfoder. GMO-sojabönor som är resistenta mot växtgifter innehåller en antibiotika-gen, som ger ökad resistens mot antibiotika hos både djur och människor. Forskning har visat på klart negativa miljöeffekter och miljörisker vid odling av  insektsresistenta grödor.

Genom att välja ekologiskt (och naturbeteskött) har man gjort ett bättre val för sin egen hälsa. Djuret har levt ett bra liv, fått mat som den är ämnad för att äta, vilket säkert påverkar din kropp till det bättre!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...