Livsstilsförändring på recept

Visste ni om att läkare kan skriva ut fysisk aktivitet på recept? Det kallas FaR. Som patient kan man alltså ordineras motion som ett komplement eller ersättning för läkemedel eller annan behandling. Jag undrar hur pass vanligt det är dock, att man skriver ut FaR istället för medicin. I min omgivning känner jag inte till ett endaste fall där man blivit ordinerad FaR framför läkemedel. Ganska skrämmande med tanke på hur många åkommor som går att förändra genom att göra en livsstilsförändring. Rörelse och motion har definitivt en given plats vad gäller hälsan, men borde man inte också informera om kostens inverkan?

Högt blodtryck är en vanlig åkomma idag. Det ”botas” främst med blodtryckssänkande mediciner. Borde man inte först råda patienten om att göra en livsstilsförändring? Informera om vad det är som orsakar det höga blodtrycket, samt berätta att det är fullt möjligt att få ett normalt tryck genom att göra enkla förändringar. Högt blodtryck hänger ofta ihop med metabolt syndrom -övervikt, bukfetma och höga insulinnivåer i blodet tack vare en dålig kosthållning. Blodtrycket kan sänkas genom att:

  • Man rör på sig
  • Utesluter socker och raffinerade kolhydrater ur kosten
  • Man undviker alkohol
  • Minskar på kaffe
  • Inte stressar

Att medicinera kommer inte göra dig frisk. Det kommer bara minska symptomen. Borde inte fokus ligga på att ta bort orsaken till sjukdomen?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...