Artificiella sötningsmedel

To be or not to be, that is the question.

Det finns i alla fall ett par som jag väljer bort och det är aspartam, acesulfam-k och sukralos. Om de är farliga för oss eller inte råder stora meningsskiljaktigheter. Man får helt enkelt bestämma sig för vad som verkar logiskt och ta ställning utifrån detta. Jag är sannerligen ingen kemist, så när det kommer till  mina tankar och mitt resonemang kring ovanstående är det möjligt att jag är helt ute och cyklar 😉 Rätta mig gärna då.

Vad gäller aspartam byggs det av två helt vanliga aminosyror, vilka vi får i oss från protein vi äter. Sukralos gör man från helt vanligt socker. Det låter ju inte så farligt! Man utgår alltså från några högst naturliga ingredienser men får ut något som är högst onaturligt. När man i ett labb börjar mixtra med den kemiska strukturen genom att byta ut, lägga till eller flytta runt atomer och molekyler , då ändras ju den naturliga strukturen till något för kroppen helt nytt och främmande ämne.  Man får en slutprodukt som inte existerar naturligt här på jorden – något som endast kan framställas med hjälp av kemi. Klart att detta måste påverka kroppen på något sätt! Jag jämför det med omestrat fett, som vi vet är dåligt för oss. I den processen ändras fettsyrornas position på fettmolekylen och får en ny slumpartad placering. Vi får en ”muterad” fettmolekyl där kroppen inte känner till den nya strukturen. Same, same – but different? Right?

Dessa sötningsmedel påverkar inte vårt blodsocker, men det kanske inte är det enda som räknas?  Om man kan bortser från de eventuella (och allvarligare) konsekvenserna, hur de  påverkar hjärnan, olika sjukdomstillstånd och vår miljö –  kan de även hämma viktnedgång och produktionen av ketonkroppar, samt halvera (!) uppsättningen av våra goda tarmbakterier.

Självklart spelar frekvens och mängd en roll vad gäller intag av dessa, men är artificiella sötningsmedel  något som ska ingå i vår vardagliga kosthållning?  Ska vi byta frukosten mot en Celsius i tron att vi gör ett bra val, vad gäller vikt och hälsa?

Hur tänker ni runt dessa sötningsmedel och använder ni några av dom?

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...